• Nismo med največjimi,
  • smo pa med najboljšimi.

Monografije

Katalog razstave
Epicenter
naročnik:
Moderna galerija Ljubljana
oblikovanje:
Novi kolektivizem
Katalog razstave:
Manifesta
naročnik:
Cankarjev dom
oblikovanje:
Novi kolektivizem

Katalog revije:
Rotor
naročnik:
Galerija Rotor Gradec
oblikovanje:
Michael Neubacher
Ministrstvo za kulturo (pregled financiranja)
naročnik: Ministrstvo za kulturo Slovenije
oblikovanje: Agencija Luna

Katalog razstave:
Janet Cardif
naročnik:
galerija P.S.1 MoMA New Yourk
oblikovanje:
Novi kolektivizem
Katalog slikarja fotografa:
Masaki Hirano
naročnik:
Galerija Cettina Umag Hr
oblikovanje:
Novi kolektivizem
Katalog k razstavi:
Braco Dimitrijević
naročnik:
Muzej moderne umetnosti na Dunaju
oblikovanje:
 
KW Magazin
naročnik:
galerija Kunst-Werke Berlin
oblikovanje:
Novi kolektivizem

katalog:
Body in the East
naročnik:
Moderna galerija Ljubljana
oblikovanje:
Novi kolektivizem
katalog:
Irvin
naročnik:
Moderna galerija in Ludwig Museum Budinpešta
oblikovanje:
Novi kolektivizem

katalog:
Tank
naročnik:
Moderna galerija
oblikovanje:
Novi kolektivizem
katalog:
Novi kolektivizem
naročnik:
Novi kolektivizem
oblikovanje:
Novi kolektivizem

katalog:
Luigi Ontani
naročnik:
galerija P.S.1 MoMA New Yourk
 oblikovanje:
Novi kolektivizem
KW Magazin
naročnik:
galerija Kunst-Werke Berlin
oblikovanje:
Novi kolektivizem

 

katalog:
Yohn Wesley
naročnik:
 
oblikovanje:
Novi kolektivizem

Domov | Storitve | Reference

© Studio Print d.o.o.